Roostermethodieken

Roostermethodieken

Met de krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken en vasthouden van medewerkers van groot belang. Welke rol spelen roostermethodieken hierbij? Kun je middels een andere roostermethodiek de roostertevredenheid van medewerkers verhogen? Wat is de invloed van de roostermethodiek op de worklife balance van medewerkers?
In deze workshop wordt nader ingegaan op de relatie tussen roostermethodieken, goed werkgeverschap en het behouden van medewerkers.

Spreker(s): Willem van den Brink
Copyright PlanMen 2019 (c)