Arjan van Hoorn

Arjan van Hoorn

Arjan van Hoorn is als technisch bedrijfskundige gespecialiseerd in capaciteitsmanagement en het verbeteren van processen in de zorg. Als een van de eerste bedrijfskundigen van de Universiteit Twente rondde hij zijn studie af in de zorg (2005). Na zijn afstuderen heeft hij als projectleider een succesvol benchmarkproject opgestart voor de OK’s van de 8 Universitair Medische Centra.

Sinds 2008 heeft hij in het UMC Utrecht in verschillende divisies functies vervuld op het gebied van patiëntenlogisitiek: van instrumenten voor betere OK-planning tot het verbeteren van (regie op) zorgpaden; en van sneldiagnostiek voor (mogelijke) kankerpatiënten tot het opbouwen van een structuur voor multidisciplinair werken bij de start van het Cancer Center.

Sinds 2017 werkt hij binnen de Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie aan de implementatie van een plan- en roosterproces voor artsen. Gebruik van een geschikt roosterpakket is het sluitstuk van een goed roosterproces; vandaar dat de selectie en implementatie van roosterpakket Checks bij meerdere afdelingen nu zijn meeste aandacht heeft. Het is daarbij zijn overtuiging dat teams met een goed ingericht roosterproces een essentieel stuur in handen hebben om hun doelen te realiseren.

 

Breakout sessie Arjan

 

UMC Utrecht - projectleider Plannen & Roosteren, Divisie Interne Geneeskunde & Dermatologie