Sessie UMCU - Integral

UMC Utrecht: Capaciteitssturing van zorgprofessionals

Hoe ga je van een aanbodgerichte planning naar een vraaggerichte planning? UMC Utrecht vertelt over hun visie en praktische aanpak.

Een ziekenhuis kent traditioneel gezien een aanbodgerichte planning: de aanwezigheid van artsen bepaalt of poli’s open gaan. Een integraal roosterproces waarin alle resources op elkaar worden afgestemd is lastig vanwege de vele afhankelijkheden. Roosters worden vaak nog afzonderlijk van elkaar in Excel opgesteld. 

Sinds drie jaar beoogt UMC Utrecht de personeelsplanning van onder andere de artsen, integraal te benaderen. Dit heeft recent geresulteerd in de ziekenhuisbrede aanschaf van het planningspakket Checks. Dit gaat helpen om de roosters te flexibiliseren en meer vraaggericht te maken.

Arjan van Hoorn is projectleider bij UMC Utrecht en neemt u mee in de visie, uitdagingen en praktische aanpak. Hoe doorbreek je in organisaties de bestaande patronen en hoe ga je kijken vanuit de klant? Onder andere de culturele, procesmatige en technische uitdagingen worden besproken.

    

Deze sessie wordt aangeboden door:

Integral

Laat een bericht achter